Billing, B. (2022). Att zooma ut till antropocen. I C. B. Borg, J. Bruhn, & R. Wingård (Red.), Ekokritiska metoder (ss. 23-51). Studentlitteratur.  

Clark, T. (2015). Ecocriticism on the Edge: The Anthropocene as a Threshold Concept. Bloomsbury Academic.  

Claudi, M.B. (2022). Litteraturhistorie naturell. Grønne lesninger av (for eksempel) gamle dikt. I M.B. Claudi & A. Norendal (Red.), Litteraturhistoriske muligheter i forskning og undervisning (s. 86–100). Universitetsforlaget. 

Ducarme, F. & Couvet, D. (2020). What does ‘nature’ mean?. Palgrave Communications,6, 14. https://doi.org/10.1057/s41599-020-0390-y 

Fink, H. (2003). “Et mangfoldigt naturbegreb”. I Agger, P. W. (red.), Reenberg, A., Læssøe, J., & Hansen, H. P. (2003). Naturens Værdi: Vinkler på danskernes forhold til naturen (s. 29-36). Gad. 

FN-sambandet. (2021, 28. oktober). Bærekraftig utvikling. https://www.fn.no/tema/fattigdom/baerekraftig-utvikling  

FN-sambandet. (2022, 5. desember). FNs bærekraftsmål. https://www.fn.no/om-fn/fns-baerekraftsmaal  

Hverven, S. (2018). Naturfilosofi. Dreyers forlag.  

Kvamme, O. A., & Sæther, E. (2019). Bærekraftdidaktikk – spenninger og sammenhenger. I O. A. Kvamme & E. Sæther (Red.), Bærekraftdidaktikk (s. 15–40). Fagbokforlaget.  

Larsen, P.S. (2017). Økokritiske perspektiver på nordisk lyrik. I P.S. Larsen, L. Mønster & H.K. Rustad (Red.), Økopoesi. Modernisme i nordisk lyrikk 9 (s. 15–40).  

Morton, T. (2009). Ecology Without Nature – Rethinking Environmental Aesthetics. Havard University Press.  

Murphy, R. (2012). Sustainability: A Wicked Problem. Sociologica(2), 1-23. https://doi.org/10.2383/38274  

Nergård, J.-I. (2019). Dialoger med naturen: Etnografiske skisser fra Sápmi. Universitetsforlaget.  

Samset, B. H. (2016, 17.12). Klimaforskningens ti «facts of life». Lastet ned 28.9.2022 fra https://cicero.oslo.no/no/artikler/klimaforskningens-ti-facts-of-life 

Sanderud, J.R. (2022, 1. november). En oppvekst på døde underlag. NRK Ytring. https://www.nrk.no/ytring/en-oppvekst-pa-dode-underlag-1.16143387  

Stockholm Resilience Centre. (2016, 14.6.). The SDGs wedding cake. Lastet ned 30.1.2023 fra https://www.stockholmresilience.org/research/research-news/2016-06-14-the-sdgs-wedding-cake.html  

UNESCO. (2017). Education for Sustainable Development Goals: Learning Objectives