Temaet for den tredje nordiske temadag er økokritik i nordisk litteratur. Udgangspunktet for dagen er, at modersmålsfagene er helt centrale for grøn omstilling. Men det er samtidig en problemstilling, som kan virke så stor, kompleks og alvorlig, at den næsten er umulig at undervise i. På denne temadag præsenteres et fagdidaktisk perspektiv på det felt, som kaldes uddannelse for bæredygtig udvikling (UBU). Med udgangspunkt i nordisk lyrik og fagdidaktisk teori diskuteres spørgsmålet om, hvorfor og hvordan vi skal arbejde med bæredygtighed i litteraturundervisningen.

Program for dagen

9:00 – 9:15: lokal velkomst, fællessang, introduktion 

9:15 – 9:45: Synkron begivenhed. Fælles Kahoot, hvor vi tester vores forforståelse af nabosprog og nabokultur  

9:45 – 10:00: Keynote-video 1   

10:00 – 10:15 OPGAVE. Lyttestop 1 

10:15 – 10:30 Pause 

10:30 – 10:50: Keynote-video 2 + lyttestop  

10:50 – 11:15: Keynote-video 3 + lyttestop  

11:15 – 11:30: Pause 

11:30 – 11:45 Kort dicto-gloss med digt på nabosprog 

11:45 – 12:15 Arbejde med et digt på nabosprog i forberedelsesmaterialet.   

12:15 – 13:00 Pause 

13:00 – 13:15: Transport til grupperum 

13:15 – 14:30: Nordisk sprogmøde (i grupper, synkront) 

  1. Præsentationsrunde: Hvad hedder I? (15 minutter) 
  2. Lyriksamtale (30 minutter) 
  3. Kreativ skrivning (30 minutter). Vælg et dyr, som I kan skrive et fælles digt om. Digtet skal gives ud fra dyrets perspektiv. Derudover er der følgende krav: 
    • Digtet skal blande sprogene.  
    • I skal tage stilling til, om digtet skal være naturfejrende eller naturproblematiserende.
    • Formen er fri, det kan fx både være med og uden rim. 

14:30 – 15:00: Retur auditoriet: Opsamling og evaluering fælles på Zoom.