Temaet for den første nordiske temadag er bæredygtighed/bærekraft/hållbarhet som et nyt perspektiv i fagene dansk, norsk og svensk. Udgangspunktet for dagen er, at modersmålsfagene er helt centrale for grøn omstilling. Men det er samtidig en problemstilling, som kan virke så stor, kompleks og alvorlig, at den næsten er umulig at undervise i. Måske især i sprogfagene dansk, norsk og svensk, for er bæredygtighed ikke primært en opgave for naturfagslærerne? På denne temadag præsenteres et fagdidaktisk perspektiv på det felt som kaldes uddannelse for bæredygtig udvikling (UBU). Med udgangspunkt i nordisk lyrik og fagdidaktisk teori diskuteres spørgsmålet om, hvorfor og hvordan vi skal arbejde med bæredygtighed i litteraturundervisningen.

Program for dagen

mandag d. 27.3. fra 9 – 13. Sted: NYE A.222/A.216

9:00 – 9:30: Velkomst, fællessang og opsamling på artikel (vedhæftet)

9:30 – 10:00: Keynote video 1

10:00 – 10:15: Pause

10:15 – 11:00: Keynote video 2 og 3

11:00 – 11:15: Pause

11:15 – 12:00: Nordisk lyrik; fokus på lytteforståelse (dicto-gloss)

12:00 – 12:30: Gruppearbejde med et selvvalgt digt

12:30 – 13:00: Opsamling og evaluering

———————————————————–

Program for dagen

mandag d. 13.3. fra 9 – 15.  

9:00 – 9:30: lokal velkomst, fællessang, introduktion 

9:30 – 10:30: Keynote-video 1 og 2   

10:30 – 10:45: Pause 

10:45 – 11:15: Keynote-video 3 

11:15 – 12:00: Nordisk lyrik; lytteforståelse (dicto-gloss) og samtale om indholdet 

12:00 – 12:45: Pause 

12:45 – 13:00: Introvideo til nordisk sprogmøde: kommunikationsstrategier 

13:00 – 13:15: Transport til grupperum 

13:15 – 14:30: Nordisk sprogmøde (synkront) 

  • Præsentationsrunde (15 minutter)
  • Fællesdrøftelse af de tre lyttestop (20 minutter)
  • Hvad siger digtene om bæredygtighed? (20 minutter) – hvilket digt siger jer mest?
  • Kreativ skrivning (jeres eget tværnordiske bæredygtighedsdigt) (20 minutter) 

14:30 – 15:00: Retur auditoriet: Opsamling og evaluering