Temaet for den anden nordiske temadag er natur og sted i nordisk lyrik. Udgangspunktet for dagen er, at modersmålsfagene er helt centrale for grøn omstilling. Men det er samtidig en problemstilling, som kan virke så stor, kompleks og alvorlig, at den næsten er umulig at undervise i. På denne temadag præsenteres et fagdidaktisk perspektiv på det felt, som kaldes uddannelse for bæredygtig udvikling (UBU). Med udgangspunkt i nordisk lyrik og fagdidaktisk teori diskuteres spørgsmålet om, hvorfor og hvordan vi skal arbejde med bæredygtighed i litteraturundervisningen.

Program for 2. temadag: Natur och plats i nordisk lyrik 

9:00 – 9:15: lokal velkomst, fællessang, introduktion 

9:15 – 9:45: Synkron begivenhed. Fælles Kahoot, hvor vi tester vores forforståelse af nabosprog og nabokultur  

9:45 – 10:00: Keynote-video 1   

10:00 – 10:15 Pause 

10:15 – 10:30 Lyttestop 1 

10:30 – 11:15: Keynote-video 2 og 3 

11:15 – 11:30: Pause 

11:30 – 12:00: Nordisk lyrik. Lytteforståelse (dicto-gloss) og samtale om indholdet 

12:00 – 12:45: Pause 

12:45 – 13:00: Introvideo til nordisk sprogmøde: kommunikationsstrategier 

13:00 – 13:15: Transport til grupperum 

13:15 – 14:30: Nordisk sprogmøde (i grupper, synkront) 

Præsentationsrunde: Hvad hedder I? Hvor studerer I? Mv.

Opgave: Find jeres steder på Google Maps, og vis dem til hinanden (det kan fx være der, hvor du bor, er født eller studerer). Du skal fortælle de andre om det bedste og værste ved stedet.  

Udvælg ét af stederne, som I kan skrive et fælles digt om. Digtet skal give stemme til stedet. Derudover er der følgende krav: 

  • Digtet skal blande sprogene.  
  • Digtet skal have mindst én intertekstuel reference til et af digtene fra temadagen (fx genbruge ord, vendinger eller citere en linje) 
  • Formen er fri, det kan fx både være med og uden rim. 

14:30 – 15:00: Retur auditoriet: Opsamling og evaluering fælles på Zoom.  

Vejledning til nabosprogskommunikation (Zoom)

Zoom

Link til Zoom

Møde ID: 683 4624 8529
Adgangskode: 496815

Evaluering

Undervisningsressourcer

Herunder finder du tekster, lydfiler og videoer til temadagen. Det er kun teksterne, du skal læse på forhånd.

Videoforelæsninger