Nordiske temadage i læreruddannelsen

Den grønne dagsorden er for alvor ved at slå igennem i grundskolen i alle nordiske lande, og fremover kommer lærere fra alle fag til at arbejde med at integrere grøn omstilling og klimabevidsthed i deres undervisning – også lærere i dansk, norsk og svensk. Denne hjemmeside giver adgang til tekster, videoer og undervisningsmateriale fra fire tværnordiske temadage, hvor der arbejdes der med bæredygtighedsudfordingernes plads i de skandinaviske modersmålsfag med et særligt fokus på nordisk fiktion.

Materialet til temadagene kan bruges af alle og tilbyder viden og inspiration, dels om nabosprog og kulturforståelse, og dels om hvordan man kan arbejde med temaet bæredygtighed i fagene dansk, norsk og svensk.

Temadagene afvikles som samtidige begivenheder på fire nordiske læreruddannelser i årene 2023-2024, og lærerstuderende arbejder både lokalt og samarbejder på tværs i virtuelle rum. Et udgangspunkt for dagene er, at kompetencer i nabosprog og nabokulturer kan opstå i levende og kommunikerende fællesskaber om fælles interesser i bæredygtighed og fiktion.

Vi håber derfor at både deltagelse i temadage og arbejde med hjemmesidens materiale vil give jer:

• erfaringer med at læse, lytte og kommunikere på nabosprog og inspiration til at undervise i nordiske sprog og tekster i grundskolen.

• viden og inspiration til en litteraturundervisning som tematiserer bæredygtighed.

• interesse for nordisk samarbejde.

Her noget overordnet om de fire temaet på de fire dage…

Links, Film & Download

Velkomst ved Lis Madsen, institutchef for Institut for Læreruddannelse, Københavns Professionshøjskole og åbning af konferencen v. avdelingssjef Christina Springfeldt, Nordisk Ministerråd
Lis Madsen, Københavns Professionshøjskole:
Studerende fra Nordisk Sommerskole 2018: Geir Hoel Kanestrøm, Martin Flatmoen fra OsloMet – storbyuniversitetet og Josefine Brinck Mulvad fra Københavns Professionshøjskole: